สร้างแบรนด์ให้ขายได้ต้องใช้ 2เรื่อง เรื่องแรก ต้องใช้สื่อเป็น ตามด้วยต้องมีช่องทางสื่อ

สื่อช่วยนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ให้น่าซื้อ ส่วนช่องทางสื่อช่วยนำเรื่องราวที่น่าซื้อให้คนพบเห็นเยอะๆ มันต้องไปด้วยกันนะ อย่าคิดว่า..ทำแค่เรื่องเดียว แล้วมันจะชดเชยเรื่องที่ไม่ได้ทำ #ชัดนะ